Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie en design door Heleen van de Ven, handelend onder de naam: Heleen van Ven Photography & Design.
Bij het boeken van een fotoshoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Heleen van de Ven Photography & Design. Deze zijn hieronder na te lezen.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens:

Website: heleenvandeven.nl
Telefoon : +31 (0)6 28446797
KvK: 70559546
BTW :  NL001697885B03

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Bij de opdracht zijn de foto’s in hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen en eventueel het genoemde product.
De prijzen genoemd in offertes zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld) en zijn 7 dagen geldig.

Nadat is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken, dient men dit schriftelijk te bevestigen en wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet en gereserveerd. 

Dupho

Heleen van de Ven Photography & Design maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden.
Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Heleen van de Ven Photography & Design gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Aanvullend vindt u hieronder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Heleen van de Ven Photography & Design.

Locaties

Voor alle soorten fotografie is men zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot tenzij anders overeengekomen. Heleen van de Ven denkt uiteraard graag mee en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoshoot, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Extra kosten

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld door de opdrachtgever. Op deze manier wordt voorkomen dat de fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is de fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden, zal de fotograaf de kosten achteraf in rekening brengen.

Levering foto’s

De bewerkte foto’s worden binnen 21 dagen na de fotoshoot digitaal in een online gallery gepresenteerd worden (bruidsfotografie uitgezonderd: hiervoor geldt een langere levertijd). Hier kun je je selectie maken. Ook kun je ervoor kiezen om de gehele serie te bestellen.
Na ontvangst van de betaling, kun je de geselecteerde foto’s in hoge resolutie JPEG en in wegformaat downloaden. 
De beeldselectie wordt door Heleen van de Ven Photography & Design gedaan. Er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Heleen van de Ven bepaald. Ook de bewerkte foto’s die niet door de klant zijn uitgekozen, kunnen eventueel gebruikt worden in het portfolio van Heleen van de Ven Photography & Design.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Opdrachtgevers mogen de aangeleverde foto’s zoveel laten afdrukken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé doeleinden. 
Foto’s mogen niet worden bewerkt of bijgesneden en dan online geplaatst worden.
Gebruik op Social Media is toegestaan mits de fotograaf genoemd wordt (en eventueel getagd). 
Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website  (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding: foto: Heleen van de Ven Photography & Design (www.heleenvandeven.nl). 

Er gelden twee uitzonderingen op bovenstaande publicatie voorwaarden:
– foto’s mogen door de opdrachtgever gestuurd worden naar modellen- en casting bureau’s die de foto’s online mogen gebruiken t.b.v. het portfolio van de opdrachtgever. NB deze foto’s mogen vervolgens niet gebruikt worden ter promotie van het modellen- of castingbureau. Gemaakte filmpjes mogen sowieso niet worden ingezet door het modellen- of castingbureau.
– voor zakelijke opdrachten gelden geen vernoemingsvoorwaarden. Ook mogen deze foto’s uiteraard op de commerciële website van de opdrachtgever zelf gebruikt worden en op Social Media zoals LinkedIn. 

Auteursrecht

– Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf. Het is niet toegestaan foto’s in welke vorm dan ook aan te passen en deze op internet te plaatsen.  
– Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
– Het is de particuliere klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Modellenbureau’s en het online portfolio van de particulier zijn hierbij een uitzondering.
– Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
– De klant geeft de fotograaf automatisch toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. Men kan altijd, voorafgaand aan de shoot of zelfs het boeken van een shoot, hier een aanpassing of uitzondering voor aanvragen. 

Mee-fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de desbetreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien de klant een professionele videograaf inhuurt dan zal de klant dit ruim van tevoren aangeven. Fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt (op extra catering na) geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom foto’s

Foto’s van de fotoshoot mogen door Heleen van de Ven Photography & Design gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Heleen van de Ven Photography & Design blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan voor de klant om de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
Indien klant zelf producten bestelt van de door fotograaf aangeleverde digitale bestanden is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Wijze van betalen

Fotografie: wanneer de bewerkte foto’s gereed zijn, ontvangt de klant een email met de link naar een online gallery. Klant dient binnen 10 dagen een keuze te maken uit deze foto’s. Na deze keuze ontvangt de klant een factuur welke binnen 14 dagen voldaan dient te zijn. Pas na ontvangst van de betaling kunnen de foto’s digitaal worden gedownload.

Bruiloft: bij bruiloftsfotografie geldt een aanbetaling van €250. Dit bedrag wordt bij de eindfactuur van het totaalbedrag afgetrokken.

De factuur kan betaald worden door middel van bankoverschrijving of overschrijving van crypto munten naar een digitale wallet. Beschikbare crypto munten waarmee betaald kan worden zijn Bitcoin, Ethereum en Cardano. De klant is zelf verantwoordelijk voor het in goede orde arriveren van de digitale betaling. 

Aanbetaling bruiloft

Bij het boeken van bruiloftsfotografie geldt een vaste aanbetaling van €250. Deze aanbetaling geldt als definitieve bevestiging van de boeking van de shoot. Het bedrag van €250 zal op de eindfactuur van de totaalprijs worden afgetrokken.
Deze aanbetaling is bij annulering niet-restitueerbaar (o.a. vanwege de tijd die de fotograaf al gestoken heeft in de voorbereiding). 

Reiskosten

Voor fotolocaties binnen Het stadsgewest Haaglanden (hieronder behoren de gemeenten Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Wassenaar en Midden-Delfland) gelden geen reiskosten. Daarbuiten zullen de reiskosten vermeld staan op de offerte en factuur (à € 0,40 per kilometer).

Annulering en verzetten – klant

Een bevestigde fotoshoot kan uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos geannuleerd worden (uitgezonderd bruiloften).
Bij annulering binnen 4-14 dagen voor aanvang van de geplande fotoshoot wordt eerst gekeken naar de mogelijkheid om de fotoshoot te verzetten. Indien dit mogelijk is, worden 10% wijzigingskosten in rekening gebracht. Indien dit niet gewenst of mogelijk is, dan wordt 30% van het fotoshoot tarief in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 3 dagen voor de shoot en bij no-shows wordt 50% in rekening gebracht.

Bij slecht weer kan de fotoshoot verzet worden naar een binnenlocatie. Verzetten naar een andere dag vanwege slechte weersvoorspelling is mogelijk, maar alleen in samenspraak met de fotograaf. Ook hier kunnen kosten voor worden gerekend.

Annulering en/of ziekte – fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de klant op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuze:
1) een andere fotograaf wordt indien mogelijk voorgesteld; de afgesproken shoot gaat gewoon door.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.
2) In overleg wordt een nieuwe datum geprikt (indien mogelijk).
3) De klant heeft het recht de shoot te annuleren.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het zoeken van vervanging indien gewenst. Ook kan de shoot verzet worden naar een ander moment bij onderling overleg.

Te laat komen

Als de klant te laat komt bij een fotoshoot en dit is niet eerder dan 2 uur voorafgaand aan de shoot aangegeven, geldt een onkostenvergoeding per kwartier. Eerste kwartier te laat €20, tweede kwartier te laat €40 en zo verder. 

Technische problemen

Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van apparatuur, geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Indien klant een product bestelt, kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Disclaimer

Heleen van de Ven Photography & Design is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Heleen van de Ven Photography & Design geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet arriveren of verkeerde aflevering van producten, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Heleen van de Ven Photography & Design en haar personeel. 

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
error: Copyright Heleen van de Ven